Protetyka dentystyczna to dział stomatologii zajmujący się odbudową zębów, które uległy częściowemu zniszczeniu, jak i tych bezpowrotnie utraconych. Prace protetyczne mogą odtwarzać małe fragmenty koron pojedynczych zębów, jak i odbudowywać całkowity ich brak.
Na stronie pokazano konkretne przypadki prac protetycznych w ustach pacjentów.

Archiwum kategorii Korony porcelanowe
Korony Lava na przednich zębach.

Korony Lava na przednich zębach.

Przykład zmiany wyglądu zębów, której można dokonać dzięki możliwościom współczesnej protetyki dentystycznej. Prezentowana praca obejmowała wykonanie sześciu  pojedynczych koron zębowych od trójki do trójki górnej oraz mostu pomiędzy prawą szóstką a czwórką. Korony i most porcelanowy, podbudowa z tlenku cyrkonu w systemie Lava.   Stan przed: Stan po:  
Odbudowa zębów przedtrzonowych

Odbudowa zębów przedtrzonowych

Przypadek odbudowy zębów przedtrzonowych  koronami porcelanowymi na podbudowie z tlenku cyrkonu w systemie Lava.       Widzimy łącznik gojący na implancie wprowadzonym w miejsce utraconego zęba 24 (lewej górnej czwórki). Ząb 25 (lewa górna piątka), ze względu na znacznego stopnia zniszczenie, został opracowany pod wkład koronowo-korzeniowy – na zdjęciu widać korzeń zęba z wypreparowanym...