Pacjent, wiek 70+, utracił wszystkie włąsne zęby około 20 lat temu. Nieleczona w przeszłości wada zgryzu spowodowała powstanie specyficznych warunków anatomicznych – górna szczęka jest znacznie  mniejsza i węższa od dolnej. Przez to człowiek ten nigdy nie był w stanie używać tradycyjnej górnej protezy całkowitej.  Mimo wysiłków lekarzy i wielokrotnie powtarzanych prób pomocy pacjentowi dysproporcja...